1Краснова М. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС/М. Краснова // Право України, 2007. т.№3.-С.146-151