1Лібанова Е. Гендерна диференціація доходів населення України/Е. Лібанова // Політика і час, 2007. т.№3.-С.36-40