1Дергачов О. День усіх закоханих, або навіки разом (Україна- Росія)/О. Дергачов // Політика і час, 2007. т.№3.-С.8-14