1Чебаненко О. Основні результати і проблеми виконання плану дій Україна- ЄС/О. Чебаненко, Д. Кориженко // Політика і час, 2007. т.№3.-С.24-28