1Скарби гетьмана Мазепи // Політика і час, 2007. т.№3.-С.57-59