1Кулик В. Новий похід по двомовність (День рідної мови)/В. Кулик // Українська культура, 2007. т.№2.-С.18-19