1Сташків Т. Про додаткові відпустки/Т. Сташків // Праця і зарплата, 2007. т.№10.-С.15