1Кахович Ю. Інновація та інноваційна діяльність: сутність і визначення/Ю. Кахович // Інвестиції: практика та досвід, 2007. т.№4.-С.29-31