1Федоренко В. Проектування і інвестиції/В. Федоренко // Інвестиції: практика та досвід, 2007. т.№4.-С.19-23