1Чайка В. Концепції регулювання інвестиційного середовища/В. Чайка // Інвестиції: практика та досвід, 2007. т.№4.-С.4-8