1Глазко В. Цивілізаційні кризи і революції: генно- культурна парадигма/В. Глазко // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№2.-С.24-27