1Старко В. Писанкарство як мистецтво: сценарій/В. Старко // Шкільна бібліотека, 2007. т.№3.-С.96-100