1Добродій Т. Щодо опадкування доходів доходів від відчудження нерухомості в 2007 році/Т. Добродій // Праця і зарплата, 2007. т.№9.-С.22-23