1Культура- ключовий елемент суспільного розвитку держави (підсумки за 2006 рік) // Культура і життя, 2007. т.№9.-С.2-3