1Про затвердженя Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу і безробітних: Постанова.,14.02.07 №219 // Праця і зарплата, 2007. т.№8.-С.9