1Дрозд Н. Податкова соціальна пільга /Н. Дрозд // Праця і зарплата, 2007. т.№8.-С.21