1Неделько І. Фінансування розвитку малого бізнесу/І. Неделько // Фінанси України, 2007. т.№1.-С.93-98