1Чухно А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово- кредитної політики/А. Чухно // Фінанси України, 2007. т.№1.-С.3-16