1Базилевич В. Державні фінанси/В. Базилевич, Л. Баластрик. - 2004