1Закон України Про внесення змін до ст.77 Основ законодавства України про охорону здоров'я.,8.02.07 №657-5 // Урядовий кур'єр, 2007. т.28 лютого .-С.4