1Чайка В. Іноземні ініестиції як фактор глобалізації світової економіки/В. Чайка // Інвестиції: практика та досвід, 2007. т.№2.-С.15-19