1Чайка В. Розвиток інвестиційного ринку в Україні/В. Чайка // Інвестиції: практика та досвід, 2007. т.№3.-С.4-7, 18-20