1Про грошове забезпечення деяких категорій військовослужбовців Збройних Сил: Постанова.,29.12.06 №1851 // Державний вісник України. т.№2.-С.76