1Більше половини опитанних артемівців не довіряють міліції // Вперед, 2007. т.24 лютого .-С.3