1Третьяков С. Довкілля Донеччини повинно бути чистим/С. Третьяков // Наш край, 2007. т.№4.-С.2