1Совгиря О. Парламентська коаліція- новий суб'єкт конституційного права України/О. Совгиря // Право України, 2007. т.№2.-С.14-19