1Заболоцька О. Поняття та зміст бюджетної системи України/О. Заболоцька // Право України, 2007. т.№2.-С.52-56