1Усенко О. Про додаткову відпустку/О. Усенко // Праця і зарплата, 2007. т.№7.-С.16-17