1Кісільова Т. Мінімальна заробітна плата та її вплив на ринок праці/Т. Кісільова // Праця і зарплата, 2007. т.№7.-С.4-5