1Про реалізацію ст. 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні: Постанова., 31.01.07 №70 // Орієнтир, 2007. т.№7.-С.5-7