1Мороз В. Порядок реєстрації документів для призначення всіх видів соціальної допомоги/В. Мороз // Юрист консультує, 2007. т.№5.-С.1-5