1Дяченко І. Ірак- іспит з демократії/І. Дяченко // Політика і час, 2007. т.№2.-С.28-31