1Величко В. Зовнішня політика Китаю: від "мирного спілкування" до "мирного наступу"/В. Величко // Політика і час, 2007. т.№2.-С.49-55