1Соколова С. Туристична галузь: можливості та перспективи/С. Соколова // Українська культура, 2007. т.№1.-С.8-9