1Ляховецький В. На скрижах вічності (Огієнко)/В. Ляховецький // Українська культура, 2007. т.№1.-С.11