1Охріменко Т. Іван Франко і його сонети/Т. Охріменко // Українська література в загальноосвітній школі, 2007. т.№2.-С.25-27