1Дрозд Н. Про додаткову соціальну пільгу/Н. Дрозд // Праця і зарплата, 2007. т.№6.-С.23