1Добродій Т. Податковий кредит/Т. Добродій // Праця і зарплата, 2007. т.№6.-С.22-23