1Джонсон С. Любовница на неделю/С. Джонсон. - 2004