1Мороз В. Порядок призначення пенсії для наукових працівників/В. Мороз // Юрист консультує, 2007. т.№4.-С.1-3