1Бурбан В. Культурологічний набуток Івана Нечуя-Левицького/В. Бурбан, В. Заєць // Культура і життя, 2007. т.№6.-С.2