1Фурса К. Освіта в Україні: рух до європейського суспільства знань/К. Фурса // Сучасна освіта, 2007. т.№1.-С.10-11