1Індекс інфляції // Урядовий кур'єр, 2007. т.8 лютого .-С.4