1Пархоменко В. Річна фінансова звітність/В. Пархоменко // Праця і зарплата, 2007. т.№5.-С.14-23