1Гончаренко Л. Умови і оплата праці медичних працівників/Л. Гончаренко // Праця і зарплата, 2007. т.№5.-С.13