1Урупа М. Про соціальний захист чорнобильців/М. Урупа // Праця і зарплата, 2007. т.№5.-С.6