1Перелік політичних партій, зареєстрованих Міністерством юстиції України станом на 01.01.07 // Орієнтир, 2007. т.№5.-С.10-11