1Постовий В. Духовність: потреби й інтереси дітей, батьків, сім'ї/В. Постовий // Шкільна бібліотека, 2007. т.№2.-С.2-6