1Дядюсь В. Спробуємо свої сили в бізнесі: сценарій/В. Дядюсь // Позакласний час, 2007. т.№2.-С.38-41