1Золотар Т. Кличуть всі осіяні дороги: сценарій/Т. Золотар // Позакласний час, 2007. т.№2.-С.46-48